Transportverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16378
page-template-default,page,page-id-16378,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Transportverzekering

Transportverzekering

Het vervoer van goederen neemt risico’s met zich mee. Er zijn risico’s voor de transporteur en voor de (toekomstige) eigenaar van de goederen. Tijdens het transport én bij het laden en lossen kan veel gebeuren waardoor de goederen in waarde dalen.

 

Een brandverzekering dekt alleen schade die ontstaat op de verzekerde locatie. Als goederen het terrein verlaten dan kan een transportverzekering het risico van schade verzekeren. Dit is een verzekering voor risico’s verbonden aan het transporteren van goederen. Transportverzekeringen zijn, uitzonderingen daargelaten, doorgaans bedoeld voor bedrijven die vaak goederen vervoeren of laten vervoeren.

 

Bij internationale transporten is een transportverzekering nog noodzakelijker dan bij binnenlands transport. Het risico van schade is bij internationaal transport namelijk nog hoger dan bij binnenlands transport. Het hogere risico is een logische gevolg van de langere duur van het transport en het aantal momenten van laden en lossen.

 

Transportverzekeringen kunnen u beschermen tegen verschillende risico’s:

  • goederentransportverzekering – verzekert het risico van schade aan goederen tijdens transport;
  • vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering – beschermt de beroepsvervoerder van goederen tegen het risico van aansprakelijkheid;
  • cascoverzekering – geeft dekking bij schade aan het vervoermiddel van het transport.

 

Goederentransportverzekering

Het risico van schade aan goederen die vervoerd worden kan uw bedrijf afdekken met de goederentransportverzekering. Er zijn voor de verzekerde twee verschillende dekkingsmogelijkheden.

 

De all-riskdekking: Deze mogelijkheid biedt de meeste dekking. U bent gedekt tegen vrijwel alle schade die van buitenaf wordt veroorzaakt. De evenementendekking: Schade aan goederen door bepaalde oorzaken, genoemd in de polisvoorwaarden, wordt gedekt. Denk aan bijvoorbeeld brand of zinken.

 

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Als u een beroepsvervoerders bent, zoals bijvoorbeeld een transportbedrijf, kunt u uzelf verzekeren tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Een belangrijk begrip in deze zijn de vervoerderscondities. Dit zijn de voorwaarden waarop beroepsvervoerders goederen vervoeren en die zorgen voor de beperking van aansprakelijkheid bij eventuele schade aan goederen.

 

Cascoverzekering

Met een cascoverzekering dekt u het risico van schade aan het vervoermiddel van een transport. De casco verzekering is een transportverzekering die bedoeld is voor schepen en ook niet-varende objecten zoals hijskranen, bruggen, steigers en locomotieven. Vervoermiddelen die een motorrijtuigenverzekering dienen te hebben kunt u niet verzekeren met de cascoverzekering, dit geldt ook voor vliegtuigen.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.