CAR-Montageverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16343
page-template-default,page,page-id-16343,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

CAR-Montageverzekering

CAR-Montageverzekering

De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke).

 

Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s.

 

De polis kent een aantal rubrieken:

  • voor het werk zelf.
  • het hulpmaterieel.
  • bestaande eigendommen van de opdrachtgever
  • transport en aansprakelijkheid.

Er kan een keuze worden gemaakt om bepaalde rubrieken uit te sluiten of te beperken, afhankelijk van de wensen van de aanvrager of de acceptatiemogelijkheden van verzekeraars.

 

Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt. Ook aansprakelijkheid voor schade door het werk kan primair gedekt zijn, inclusief eventuele onderaannemers.

 

Verdere kenmerken

De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort).

Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.

 

Uitgesloten zijn de risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

 

Voor wie bedoeld?

Opdrachtgevers en aannemers. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten. Voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico’s automatisch zijn verzekerd.

 

Opdrachtgevers die zelf een CAR-verzekering afsluiten hebben een aantal voordelen. Zij weten dat er dekking is als zij de verzekering zelf afsluiten en de premie betaald is en als er schade aan het werk is, dan krijgt de opdrachtgever zelf de uitkering om te herstellen of het werk opnieuw uit te voeren de premie die zij betalen is de werkelijke kostprijs voor verzekering van de eigen opdracht.

 

Premie en eigen risico

De premie wordt per verzekering apart vastgesteld. De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie.

Er geldt altijd een eigen risico.

 

Bijzonderheden

De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren.

In dat geval is er ook dekking voor schade die pas tijdens de onderhoudstermijn blijkt (dus na de bouwtermijn, maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt of ontstaan) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.