Bestuursaansprakelijkheidsverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16338
page-template-default,page,page-id-16338,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

De kern van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is het bieden van bescherming van het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

 

Sinds in de jaren ´80 verscheidene nieuwe “anti-misbruikwetten” zijn aangenomen, is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aanzienlijk verscherpt, met als gevolg dat het voor de bestuurders en commissarissen bijna niet meer mogelijk is om zich achter de rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij zelf aansprakelijk voor zijn of worden geacht.

 

Deze wetten hebben er tevens voor gezorgd dat er een lagere drempel is ontstaan om naar de rechter te stappen in het geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of een vermoeden hiervan.

 

Meer claims

De afgelopen jaren is er een tendens waar te nemen dat bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller wordt aangenomen. Hierdoor heeft bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland een vlucht genomen. Als gevolg hiervan is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers steeds meer een noodzaak.

Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen van bedrijven, maar wat met name opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen.

Een bestuurder of commissaris kan ongewild in een procedure worden betrokken waarbij de kosten van een advocaat behoorlijk kunnen oplopen.

Een “normale” rechtsbijstandverzekering zal deze kosten niet vergoeden!

 

Privévermogen

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen.

Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarbij hulp verlenen door juridische bijstand te verlenen, verzekerde te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.