Milieuaansprakelijkheidsverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16374
page-template-default,page,page-id-16374,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, als aanvulling op de AVB.

 

Korte omschrijving

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

 

De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

 

Verdere kenmerken

Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering.

 

Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

 

Voor wie bedoeld?

Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort.

 

De premie

De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de aanvrager zijn bedrijf uitoefent (agrarische sector; MKB; industriële sector; of gemeente/semi-overheid).

 

Bijzonderheden

Het risico van milieuschade is voor verzekeraars moeilijk te beoordelen en kan gepaard gaan met zeer hoge schadeclaims. De milieu-aansprakelijkheidsverzekering kan daarom door de verzekeraar worden ondergebracht bij het Milieu-aansprakelijkheidsverzekering-samenwerkingsverband (MAS-pool). Het ligt in de bedoeling dat de milieuaansprakelijkheidsverzekering wordt vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.