Beroepsaansprakelijkheidsverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16312
page-template-default,page,page-id-16312,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding die bestaan uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

 

Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

 

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

In het algemeen kan beroepsaansprakelijkheid worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van een beroep.

 

Onder beroep wordt verstaan het totaal van werkzaamheden die worden uitgevoerd voor derden. Aan deze werkzaamheden ligt een overeenkomst ten grondslag op basis van een inspanningsverplichting met de opdrachtgever.

 

Bij fouten kan worden gedacht aan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen en dergelijke bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht of heeft doen verrichten binnen zijn beroepswerkzaamheden (hoedanigheid).

 

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedere vrije beroepsbeoefenaar waarbij aan zijn werkzaamheden een intellectuele prestatie ten grondslag ligt. De aansprakelijkheid wordt afgemeten naar de normen van de beroepsgroep.

 

Als maatstelling van de norm wordt als uitgangspunt genomen hoe een beroepsbeoefenaar met dezelfde kennis en ervaring gehandeld zou hebben in dezelfde situatie met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap.

 

Zoals bijvoorbeeld interim- en projectmanagement en consultancy werkzaamheden op het gebied van finance & control, human resource management, organisatie- en managementondersteuning, marketing & communicatie, informatie- en communicatietechnologie.

 

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in het algemeen dekking voor de schadeloosstelling van derden, de kosten van verweer en beredding en de wettelijke rente.

 

Er bestaat dekking voor vermogensschade (niet het gevolg van een personen- of zaakschade) en in sommige gevallen ook voor personen- en/of zaakschade. Het bestaan van aansprakelijkheid is de kern van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

 

Is een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voldoende?

 Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) is het van belang een algemene aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) af te sluiten voor het zogenaamde ‘kantoorrisisco’, dit is het risico van alle dag voor personen- en/of zaak schade dat iedereen loopt die een kantoor houdt.

 

Het verschil tussen de beide verzekeringen bestaat erin dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het risico dat direct voortvloeit uit de primaire prestatie van de vrije beroepsbeoefenaar, terwijl de AVB dit risico uitsluit.

 

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

 Door een toenemende juridisering lopen beroepsbeoefenaars/ondernemingen een steeds groter risico om aangesproken te worden op de specifieke risico’s verbonden aan de uitoefening van hun beroep of onderneming.

 

Bij dergelijke risico’s biedt een algemene aansprakelijkheidsverzekering onvoldoende of slechts zeerbeperkte bescherming. Een fout kan in een klein hoekje zitten ondanks de uitstekende kwaliteit van uw werkzaamheden en risicobeheersing.

 

Ook onterechte aanspraken zijn niet altijd te voorkomen. Hierbij is een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering een onmisbaar onderdeel voor de bedrijfsvoering en uiteindelijk voor de bescherming van de reputatie en continuïteit van de onderneming.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.