Inventaris goederen verzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16365
page-template-default,page,page-id-16365,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Inventaris goederen verzekering

Inventaris goederen verzekering

Bedrijven en instellingen beschikken over inventaris en handelsvoorraden. Om bescherming te krijgen voor de financiële risico’s in geval van brand of inbraak kan een inventaris en goederenverzekering gesloten worden.

 

Korte omschrijving

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak) en diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

 

Verdere kenmerken

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt.

 

Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen de inkoopwaarde).

 

Voor wie?

Bedrijven en instellingen. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan vaak met één verzekering volstaan worden. De verschillende locaties worden dan op de verzekering aangetekend.

 

Premiestelling

Deze is uitgedrukt in een promillage van het verzekerde bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De omvang van de dekking;
  • De kans op schade op grond van de bedrijfsactiviteiten (brandgevaar, attractiviteit van de goederen enz.);
  • de bouwaard van het pand ;
  • de getroffen preventiemaatregelen.

 

Vaak wordt een eigen risico overeengekomen, waardoor een scherpere premie bedongen kan worden. Bedrijven met een grote financiële reserve kunnen zich een hoger eigen risico veroorloven. Voor pas gestarte ondernemingen is van groot belang de verzekering goed af te stemmen en het eigen risico te beperken, zodat de continuïteit bij een schade niet in gevaar komt.

 

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag moet overeenkomen met de volledige waarde van de inventaris en handelsgoederen. Voor inventaris is dat in de regel de nieuwwaarde. Voor de handelsgoederen is de inkoopwaarde het uitgangspunt. Is niet de volle waarde verzekerd, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats, ook wel onderverzekering genoemd.

 

BTW kan ook worden meeverzekerd, als deze niet kan worden verrekend.

 

De inventarisverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een bedrijfsschadeverzekering.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.