Cyberriskverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16347
page-template-default,page,page-id-16347,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Cyberriskverzekering

Cyberriskverzekering

Cybercrime, datalekken en de gevolgen daarvan staan bij steeds meer bedrijven op de agenda. Wanneer er problemen ontstaan door toedoen van cybercrime kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf.

 

Gelukkig bestaat er een goede mogelijkheid om deze risico’s te verzekeren: de cyberriskverzekering.

 

Waarom een cyberriskverzekering?

Het bedrijfsleven wordt in steeds verdergaande vormen afhankelijk van IT. Hierdoor groeit een nieuwe vorm van criminaliteit en hiermee een nieuw bedrijfsrisico.

 

Bedrijven die te maken hebben gehad met cybercrime of datalekken, ervaren dat een dergelijk incident een grote impact op hun business heeft.

 

Grote financiële consequenties

Toonaangevende bronnen hebben onderzocht en uitgewezen dat de kosten van gegevensinbreuk gemiddeld op €188.000 liggen.

 

Er zijn twee zaken die de kosten opdrijven.

Als eerste de bedrijfsgrootte maar daarnaast zeker ook de hoeveelheid gevoelige informatie. Toenemende maatschappelijke druk zorgt voor strengere regelgeving met betrekking tot geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens. Sinds 1 januari 2016 is de “Brede Meldplicht Datalekken” in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgenomen.

 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft de bevoegdheid gekregen om zeer hoge boetes op te leggen (tot € 810.000,- of zelfs 10% van de omzet als dat bedrag hoger is!).

 

Meer informatie over de impact van cybercrime

 Als data verloren is gegaan of uitgelekt is dan is het noodzakelijk dat u meteen de volgende stappen uitvoert:

  • identificatie en dichten van het datalek;
  • analyseren en vaststellen welke gegevens (mogelijk) gelekt zijn;
  • herstellen van systemen en reconstructie van gegevens;
  • melden van de inbreuk bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, vroegere CBP);
  • identificeren wie betrokkenen zijn en een goede informatievoorziening opzetten.

 

Als u deze stappen heeft ondernomen is het goed mogelijk dat u geconfronteerd wordt met één of meer van de onderstaande kwesties: onderzoek uitgevoerd door de AP (vroegere CBP);

  • aansprakelijkheidsclaims;
  • afpersing;
  • hoge boetes;
  • derving van inkomsten.

 

U kunt zich voorstellen dat wanneer u slachtoffer wordt van cybercrime de impact op uw bedrijf of organisatie enorm kan zijn. Ook wanneer u gebruik maakt van externe IT- en clouddiensten is het in de meeste gevallen zo dat uw bedrijf of organisatie de verantwoordelijke blijft.

 

Cyberriskverzekering

Natuurlijk kunt u tal van maatregelen nemen en de risico’s minimaliseren. Sterker nog, dit zou ieder bedrijf moeten doen. Toch kan een cyberaanval van buitenaf of een technisch of menselijk falen binnen uw organisatie leiden tot een datalek.

 

In zulke gevallen wordt uw bedrijf of organisatie blootgesteld aan continuïteitsbedreigende risico’s. Daarom bevelen wij u de verzekering van deze risico’s ten zeerste aan.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.