Arbeidsongeschiktheidsverzekering | Van de Graaf Assurantien & Advies
16804
page-template-default,page,page-id-16804,page-child,parent-pageid-16245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die u krijgt tot u de AOW-leeftijd hebt bereikt.

 

Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heeft u vooraf met de verzekeraar afgesproken. U heeft veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat u maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaalt u een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin u geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

 

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zoals u wellicht wel weet bent u als zelfstandig ondernemer niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid wanneer u zelf geen regeling treft. Tot 1 augustus 2004 bestond er een overheidsregeling, de Waz. Deze is echter afgeschaft omdat de Waz-premie die aan de Belastingdienst moest worden afgedragen erg hoog was in verhouding tot de uitkeringshoogte.

Bent u dus:

  • directeur-grootaandeelhouder,
  • vrije beroepsbeoefenaar,
  • zelfstandige zonder personeel (ZZP-er),
  • freelancer, of
  • eigenaar van een eenmanszaak of VOF,

en raakt u arbeidsongeschikt terwijl u niet verzekerd bent, dan zult u moeten terugvallen op uw reserves, het inkomen van een eventuele partner of de bijstand.

 

U komt alleen voor de bijstand in aanmerking wanneer u geen vermogen bezit. Heeft u wel vermogen en raakt u langdurig arbeidsongeschikt, dan zal u daarop eerst moeten interen voordat u aanspraak op de bijstand kunt doen. Dat geldt eventueel ook voor de door u in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve (oudedagsreserve) of de overwaarde van uw huis.

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële gezondheid. En dat is meestal ook weer niet bevorderlijk voor u lichamelijke en geestelijke gezondheid!

 

De verzekeraar zal u ook actief begeleiden om weer aan het werk te komen. Niet alleen omdat ze u zo aardig vinden, maar natuurlijk ook om de kosten te beperken die uw arbeidsongeschiktheid voor de verzekeringsmaatschappij met zich meebrengt.

Afhankelijk van hoe u uw AOV heeft afgesloten, kan dit overigens wel betekenen dat u andere werkzaamheden gaat verrichten dan voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid.

 

Overigens hoeft het re-integratie traject zeker geen onaangenaam karakter te hebben. De ervaring leert dat het weer hebben van deeltijd werk enorm stimulerend is en vaak ook verbetering geeft op lichamelijk of psychisch vlak. Dat geldt helemaal voor zelfstandigen. Uiteindelijk ben je geen ondernemer geworden om de rest van uw leven op een uitkering achter de geraniums te gaan zitten!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.